Vážíme si vašeho soukromí

My a naši digitální partneři používáme na této webové stránce soubory cookies. Některé z nich jsou k fungování stránky nezbytné, ale o těch následujících můžete rozhodnout sami.

Nastavení
Odmítnout vše
Přijmout vše
Nezbytné/funkční

Jedná se o nezbytné cookies, bez kterých by nebylo možné stránky reálně provozovat. Zahrnují např. cookies pro ukládání zvolených nastavení či zapamatování přihlášení.

Vždy aktivní

Analytické

Tyto cookies se používají k měření a analýze návštěvnosti našich webových stránek (množství návštěvníků, zobrazené stránky, průměrná doba prohlížení atd.). Souhlasem nám umožníte získat data o tom, jak naše stránky užíváte.


Marketingové

Používají se pro účely reklam zobrazovaných na webových stránkách třetích stran, včetně sociálních sítí a kontextové reklamy. Jsou přizpůsobeny vašim preferencím a pomáhají nám měřit účinnost našich reklamních kampaní. Pokud je deaktivujete, bude se vám při procházení internetu i nadále zobrazovat reklama, ale nebude vám přizpůsobená na míru a bude pro vás méně relevantní.


Uložit nastavení
Přijmout vše
o-nas.svg

KONTINUITA HODNOT

Představení EMUN

EMUN je kancelář pro správu a investování majetku významných klientů, zejména rodin. S klienty nás spojuje partnerství založené na vzájemné důvěře a respektu. 

Nestranně vybíráme nejvhodnější řešení pro naplnění jejich přání a potřeb.

Tým EMUN je složen ze specialistů v oblasti nástupnictví, investičních strategií a správy a administrace majetku. Vybíráme je pečlivě – nejen s ohledem na odbornost, ale také na lidskou stránku. Mít společný cíl nestačí. Musíme se potkávat i na cestách, kterými k němu míříme. V obou rovinách máme vysoké nároky.

Příběh
naší značky


Slovo "Emunah" je synonymem důvěry, přesvědčení, víry a pravdy. Tyto hodnoty ctíme i my - proto jsme EMUN. Vyznáváme ideje renesance, která obrátila pozornost k člověku, prožívání přítomného okamžiku a vzdělanosti. Osudy všestranných renesančních umělců byly propojeny s význačnými rodinami, které se staly mecenáši umění. Příklad dynastie Medicejských mluví za vše.

V EMUN čerpáme z dědictví renesanční doby. Ve službách každé rodiny uplatňujeme multidisciplinární přístup a řád, z nichž se rodí strategie pro zachování rodinných hodnot a umění dobrých investic.

Společnost EMUN family office vznikla v roce 2011 a následně se do rodiny EMUN připojila také EMUN investiční společnost.

Naším posláním je renesance podnikatelských dynastií.

JSME EMUN.

Vize
a hodnoty


Pro rozvoj České republiky je důležité vytvářet co nejsilnější segment soukromého kapitálu, jenž by vedle role státu pomáhal rozvíjet občanskou společnost.

ZÁKLADNÍ HODNOTY EMUN
  • Důvěra.
  • Preference zájmů klienta před zájmy společnosti a jejích akcionářů.
  • Diskrétnost, odpovědnost, odbornost, pokora.
  • Výchova nastupujících generací k zodpovědnosti. 

Všechny osoby v klíčových rolích, tedy akcionáři, výkonní partneři a členové řídících orgánů i ostatní zaměstnanci sdílí klíčové principy vzájemné komunikace, kterými jsou schopnosti dohody, vzájemného informování, vzájemné úcty a respektování jiných názorů.

Složení akcionářů a partnerský systém společnosti je navržen tak, abychom podpořili finanční stabilitu firmy a nástupnictví klíčových osob.

Od založení společnosti je naším hlavním mottem KONTINUITA HODNOT.

Mise


Pomáháme předávat finanční i etické hodnoty dalším generacím.

Naším posláním je renesance podnikatelských dynastií.

Co děláme?
  • Dáváme financím řád a smysluplnou budoucnost.
  • Spravujeme a investujeme rodinný i filantropický majetek.

 

Jak to děláme?
  • Pečujeme individuálně o každého klienta s perspektivou zachování rodinných hodnot a majetku.
  • Budujeme dlouhodobé stabilní vztahy založené na důvěře a diskrétnosti.
  • Poskytujeme komplexní řešení pro naplnění přání a potřeb našich klientů.

výkonní partneři

Petr Laštovka
Petr Laštovka

vystudoval Fakultu financí a účetnictví na Vysoké škole ekonomické v Praze, obor účetnictví a finanční řízení podniku, kde později aktivně pedagogicky působil. Petrova profesní dráha začala ve společnosti TPA Horwath na pozici auditora a daňového poradce, později se zde stal ředitelem konzultační divize se zaměřením na investiční bankovnictví. Současně se věnoval publikační činnosti a přednášel na téma cenné papíry, deriváty a investiční bankovnictví v řadě významných institucí, kromě VŠE to byly např. Finanční ředitelství, Komora daňových poradců a soukromé vzdělávací agentury. V roce 2011 se rozhodl zúročit své dlouholeté zkušenosti z analýzy firem a investování a založil společnost EMUN family office, a.s.. Petr je členem STEP, renomované celosvětové profesí organizace sdružující právníky, účetní, správce trustů a další odborníky, kteří pomáhají rodinám plánovat jejich budoucnost.

Leoš Jirman
Leoš Jirman

je absolvent Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy v Praze, kde po složení rigorózní zkoušky několik let pokračoval ve vědecké práci. Na kapitálovém trhu působí od roku 1992, kdy nastoupil do Investiční a Poštovní banky, a.s. Mezi lety 1994 a 2021 působil mimo jiné ve společnosti BH Securities, a.s., nejprve na pozici analytika českého kapitálového trhu a později se jako portfolio manažer věnoval zahraničním akciovým a dluhopisovým trhům. Leoš má dlouholeté zkušenosti s obchodováním s deriváty. V letech 2006–⁠2010 pracoval jako analytik v ČNB. Leoš Jirman je výkonným partnerem EMUN a předsedou představenstva EMUN investiční společnost, a.s.

Filip Savi
Filip Savi

absolvoval BSc v Mezinárodním bankovnictví a financích na londýnské City University of London a poté MSc v Investičním managementu a správě portfolia na Cass Business School. Je držitelem české makléřské licence. Burzovnímu obchodování a kapitálovým trhům se věnuje více než 10 let. Se společností EMUN spolupracoval již během studií v roce 2013 a od roku 2017 zastává pozici portfolio manažera a multi-asset investičního stratéga se zaměřením na růstová aktiva a alternativní investice, především v oblasti private equity a real assets. Filip Savi je výkonným partnerem EMUN od začátku roku 2022.

Finanční partneři

Finančními partnery (akcionáři) EMUN jsou Libor Winkler, Bronislav Kandrík, Jaroslav Beran, Petr Šmída a společnost PROXY – FINANCE, nejstarší investiční skupina v České republice, která investuje pouze vlastní prostředky.

Rolí finančních partnerů je podpora finanční stability a síly společnosti včetně vytváření koinvestičních a investičních příležitostí.

Investiční
filozofie


JSME S KLIENTY NA JEDNÉ LODI

Základem investiční filozofie EMUN je pravidlo investovat jen do věcí, kterým rozumíme a do kterých ukládáme, nebo bychom uložili, i své vlastní prostředky.

Snažíme se, aby doporučeným investicím naši klienti rozuměli. Reporty, které jim pravidelně předkládáme, jsou proto přehledné a stručné.

Nastavujeme férové poplatkové struktury a nerosteme na úkor klientů. Investiční výsledky klientů jsou pro nás vždy na prvním místě.

 

DIVERZIFIKACE

Klientských cílů dosahujeme primárně strategickou alokací aktiv a optimální diverzifikací majetku.

Nenásledujeme krátkodobé trendy, preferujeme investování před obchodováním. Důležitější je pro nás uchování hodnot a omezení potenciálních ztrát, než dosažení nadprůměrných zisků.

Investujeme především na rozvinuté a historicky prověřené kapitálové trhy v Americe a Evropě, doplňkově pak i v České republice.

NEZÁVISLOST

Spolupracujeme pouze se špičkovými bankami, investičními společnostmi a asset managery napříč celým trhem.

Nepobíráme provize za prodej jakýchkoliv produktů, takže jsme při výběru investičních strategií a nástrojů naprosto nezávislí. Pokud provize existují, převádíme je klientům na účet.

Filantropie


Dlouhodobě podporujeme oblast kultury a vzdělávání. Úzce spolupracujeme s Nadací Via a Via Clarita, podporujeme hudební festival Struny dětem v Minoru a v rámci projektu Komenský - Příběhy lidskosti jsme podpořili vznik životopisného filmu o životě Jana Amose Komenského "Jako letní sníh".

Snažíme se o rozvoj a kultivaci filantropie v České republice. K dobročinnosti motivujeme také naše zaměstnance a společně tak zvyšujeme kvalitu života kolem nás. 

Svět filantropie, který je nám blízký, otevíráme i naši klientům. Inspirujeme je, jak strukturovat aktivity rodiny s ohledem na co nejširší společenský dopad. Uvědomujeme si, jak důležité je motivovat k filantropii i nastupující generace. Sami podporujeme kulturní a vzdělávací projekty našich klientů. Pro jejich filantropické fundace navrhujeme vhodné strategické alokace inspirované nejlepší zahraniční praxí.

Podpořené projekty

Nadace Via
Via Clarita
Struny dětem
Komensky

Členství v organizacích

STEP
APRSF barva
AKAT barva